Blue Eyed

movie cover -

Blue Eyed (1996)

vt
 • Amerika (USA) • 50 min.
Jane Elliott is een voormalige onderwijzeres uit de Verenigde Staten die zich al ruim twintig jaar inzet voor verdraagzaamheid en tegen racisme. Vreemdelingenhaat, zo betoogt zij, heeft niet zoveel te maken met de kleur van iemands huid, maar meer met sociale vooroordelen als rijk en arm, superieur en inferieur. Om te laten zien hoe willekeurig deze categorieën zijn, organiseert zij cursussen voor uiteenlopende groepen mensen, zoals studenten, fabrieksarbeiders of het complete personeel van een bank. Ze deelt deze mensen dan op grond van een redelijk willekeurig uiterlijk kenmerk - namelijk heb je blauwe of bruine ogen - in twee groepen in. Vervolgens kent zij diegenen met bruine ogen allerlei positieve kwaliteiten toe. Door deze eenvoudige methode ervaren veel mensen voor het eerst wat het betekent om op grond van uiterlijke kenmerken gediscrimineerd te worden.
Film aanvragen