Strings

movie cover -

Strings (2004)

6
 • Denemarken • 91 min.

Wanneer de koning van Hebalon op dramatische wijze doodgaat, is men bang dat de aartsvijanden, de Zeriths, deze gebeurtenis zullen aangrijpen om de vijandschap aan te wakkeren. De hoofdpoorten van het paleis worden gesloten en niemand kan meer naar binnen komen. De jonge zoon van de keizer, Hal Tara, is uit op wraak en verlaat vermomd als slaaf en gewapend met zijn vaders zwaard het paleis. Hal is zich er niet van bewust dat zijn koninkrijk van binnenuit wordt bedreigd en dat er plannen zijn om hem van de troon te stoten. Hij wordt op zijn tocht naar de Zeriths vergezeld door de krijger en vriend Erito. Hals angst en haat jegens de Zeriths wordt naarmate de tocht vordert steeds groter en brengt bijna zijn vriendschap met Erito in gevaar.

Film aanvragen