Viva Cuba

movie cover -

Viva Cuba (2005)

vt
 • Cuba • 80 min.
Malú, een meisje van tien en Jorgito hebben zich voorgenomen vriendjes voor het leven te blijven. Maar ook in Cuba bestaat er niet zoiets als eenvoudig en eeuwig geluk. De moeder van Malú is wat bourgeois en vrij conservatief katholiek en ziet het met lede ogen aan dat haar dochtertje met de 'verkeerde" kant vriendschap sluit: de ouders van Jorgito zijn immers trouwe (en wat slaafse) partijleden. En zij beschikt toch over meer cultuur en een hogere graad van verfijning! Zij is een alleenstaande moeder die bij haar vriend in de Verenigde Staten wil gaan wonen. En natuurlijk gaat haar dochtertje mee - wie vraagt er nu de mening van een kind? Malú en Jorgito besluiten samen te vluchten en op zoek te gaan naar haar natuurlijke vader die aan de andere kant van Cuba woont.
Film aanvragen