Asile

movie cover -

Asile (2020)

9
 • België • 52 min.

Jaarlijks komen duizenden niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) toe in België. Een meerderheid onder hen vraagt asiel aan, zoals Sahil, een Afghaanse jongen van 15 jaar. Nadat hij van het ene naar het andere opvangcentrum gestuurd werd, wordt hij opgevangen door een pleeggezin. Dit nieuwe kader is zijn hoop op een stabieler leven tijdens het wachten op het finale verdict van het Ministerie van Vreemdelingenzaken.

Film aanvragen