Bolivia, de oorlog tussen culturen

movie cover -

Bolivia, de oorlog tussen culturen (1995)

vt
 • Bolivia • 42 min.

Globaal overzicht door de bekende documentaire cineast Gordian Troeller van de hedendaagse problematiek van de inheemse bevolking, die de meerderheid uitmaakt in Bolivië, hun cultuur en de opvoeding van hun kinderen. In Bolivië zijn er in totaal een 40-tal indianenvolkeren, met een eigen taal en cultuur. De bekendste en de grootste zijn de Quechuaís en Aymaraís. Uitgangspunt van de documentaire is de nieuwe ëbevrijdingsideeí van de indioís, niet meer de klassieke kapitalistische/marxistische klassenstrijd, maar de strijd om het behoud van de eigen cultuur en het recht op zelfbeschikking, het in ere herstellen van eigen traditionele waarden en geloofsinhouden. Ze wijzen de op Westerse waarden gebaseerde maatschappij en de vrije markteconomie af, ze eisen geen macht, geen rijkdom, maar enkel het recht om volgens hun opvattingen waardig te leven en te sterven. Daarom vormen ze een soort " bevrijdingsbeweging" nieuwe stijl, waarbij het niet gaat om " hebben" maar om "zijn". Gelijkaardige bewegingen ontstaan er in heel Latijns-Amerika, ook in Mexico met de Zapatisten. In dit streven worden de inheemse bevolkingen echter op allerlei manieren gedwarsboomd. Enerzijds door de strenge anti-drugspolitiek van de eigen regering, gedicteerd door de VS, die de traditionele cocateelt volledig wil verwoesten. Door een nefaste neoliberale politiek en de sluiting van vele mijnen, zien steeds meer mensen zich gedwongen te verhuizen naar de laagvlakte, waar ze puur om te overleven eveneens coca beginnen aan te planten. De regering, met hun beruchte stoottroepen de 'Luipaarden', uitgerust met Amerikaans wapentuig, drijft hen echter steeds meer in het nauw. De beloofde steun van de VS voor herontwikkeling van de streek komt steevast in de verkeerde handen terecht bij corrupte politici en generaals.

Deze titel is (tijdelijk) niet meer beschikbaar. Voor meer informatie info@bevrijdingsfilms.be