Congo, Made in Belgium

movie cover -

Congo, Made in Belgium (1985)

vt
 • België • 57 min.

Kompilatiefilm van fragmenten uit propagandafilms over onze oud-kolonie. Na een korte historiek van Leopolds Kongo en een overzicht van de propagandaslag van België's tiende provincie, volgt de hoofdbrok van de film: Congo in the movies: een grabbel uit de honderden toen gerealiseerde films. Tenslotte volgen enkele slotbeschouwingen over de beperkte vorming van een politieke elite. Het 'beeld na de kolonisatie' is nauwelijks veranderd.

Film aanvragen