De Erfenis van Malthus

movie cover -

De Erfenis van Malthus (1994)

vt
 • India • 50 min.

Waarom vertrouwen ze vrouwen niet om zoveel kinderen te hebben als ze nodig hebben? vraagt Deepa Dhanraj zich geïrriteerd af in een verantwoording voor haar film "De erfenis van Malthus". Haar eerste aanval op Indiaís bevolkingspolitiek die door mannen wordt gedomineerd en die volgens haar door internationale organisaties achter de schermen wordt geleid, kwam in 1992 met een briljante, boze en hard aankomende polemiek, getiteld "Something like a war", tegen Indira Gandhiís draconische geboortebeperkingsprogramma. Gedreven treedt zij nu opnieuw in het strijdperk, nu het internationale debat over bevolking en ontwikkeling zo centraal staat, door een parallel te trekken met wat in Schotland gebeurde in de 19de eeuw en wat in India gebeurt vandaag. In de Schotse hooglanden in de 19de eeuw werden keuterboertjes (ëcroftersí of pachtboeren) door grootgrondbezitters massaal van hun grond verdreven om plaats te maken voor schapen waar op dat ogenblik veel meer mee te verdienen was. Vervolgens werden de boeren beschuldigd dat ze luiaards waren en arm en niet in staat hun gezinnen te voeden. Hetzelfde proces gebeurt op dit ogenblik in India, zegt regisseur Deepa Dhanraj, in een controversieel document dat uitdagend ingaat op de relatie tussen (over)bevolking, ontwikkeling en vernietiging van de leefomgeving.

Deze titel is (tijdelijk) niet meer beschikbaar. Voor meer informatie info@bevrijdingsfilms.be