Dogon

movie cover -

Dogon (2007)

vt
 • Mali • 50 min.

Het land van de Dogon ligt in het zuiden van Mali dichtbij Burkina Faso. Volgens de mondelinge overlevering begint de geschiedenis van de Dogon in de 14e eeuw wanneer zij de rivier de Niger oversteken en zich vestigen op de hoogvlakte en langs het klif van Bandiagara. Alles wat zich daarvoor heeft afgespeeld is opgegaan in het begrip vroeger ... De Dogon leven met hun animistische traditie te midden van een overwegend islamitisch land. Gedurende eeuwen weerstonden zij de oprukkende islam en de christelijke missionarissen in het kielzog van de Franse kolonisator. De Dogon zijn pas echt bekend geworden in het westen door de expedities in 1931 van Marcel Griaule. Voor de 1e maal zijn hun mondelinge overlevering en kosmogonie opgetekend en bekendgemaakt. Vandaag wordt dit unieke werelderfgoed van Unesco bedreigd door de oprukkende Sahel, de uittocht naar de steden, de islamisering en het toerisme.

Deze titel is (tijdelijk) niet meer beschikbaar. Voor meer informatie info@bevrijdingsfilms.be