Gregorio

movie cover -

Gregorio (1985)

vt
 • Peru • 50 min.

Gregorio, een twaalfjarige Indianenjongen, leeft met zijn familie in een dorpje in de Andes. Na een slechte oogst vertrekt zijn vader naar de hoofdstad om er werk te zoe‚ken. Werk wordt gelukkig gevonden en de hele familie vestigt zich in ÈÈn van de sloppenwijken van de groot‚stad. Vader wordt echter ziek en sterft. Gregorio moet de rol van kostwinner overnemen. Samen met andere jon‚gens uit de buurt gaat hij aan de slag. Het begint met schoenen poetsen, dan worden het kleine kruimeldief‚stallen...

Film aanvragen