Hôtel Monterey

movie cover -

Hôtel Monterey (1972)

12
 • Amerika (USA) • 60 min.
De gangen, de liften, het dak en het uitzicht van het oude, inmiddels niet meer zo statige Hotel Monterey in Lower Manhattan vormen een universum op zichzelf. Terwijl de camera zoekt naar schoonheid te midden van vervallen geschiedenis via raampjes van liften en het schemerlicht aan het einde van trappenhuizen en in gangen gaat het dagelijks leven door. De gebeurtenissen zijn spirituele bakens in een omgeving vol esoterische, romantische raadsels.
Film aanvragen