Il Vangelo Secondo Matteo

movie cover -

Il Vangelo Secondo Matteo (1964)

6
 • Italië • 133 min.

Deze film laat het leven zien van Jezus Christus zoals dat werd opgetekend door evangelist Mattheus. Pasolini gebruikte alleen letterlijke Bijbelteksten. Zo wordt het verhaal van Jezus van het begin tot het eind gevolgd: zijn geboorte, het optreden van Johannes de doper, de verzoeking in de woestijn, de toespraken en de wonderen die Jezus deed, de kruisiging en tenslotte de opstanding.

Deze titel is (tijdelijk) niet meer beschikbaar. Voor meer informatie info@bevrijdingsfilms.be