Kinderarbeid

movie cover -

Kinderarbeid (1996)

vt
 • België • 36 min.

Vrijhandel, de heilige koe van de GATT, zou de motor moeten zijn voor economische ontwikkeling, maar velen stellen zich vragen : arbeiders uit alle werelddelen komen in scherpe concurrentie tegenover elkaar, want de prijs van de arbeid is cruciaal. De internationale vakbeweging vreest voor een neerwaartse spiraal, als er geen sociale minimumnormen komen. De documentaire stelt pertinente vragen: kan men b.v. tolereren dat uitgebuite kinderen gedwongen worden te concurreren met arbeiders in de westerse welvaartsstaten ? Moeten er duidelijke sociale clausules, zoals vakbondsvrijheid, ingeschreven worden in de vrijhandel ? De documentaire geeft een indringend beeld van kinderarbeid in Thailand en van de nietsontziende praktijken van gewetenloze werkgevers die vooral in kleine ateliers kinderen tewerkstellen. Bovendien laten westerse bedrijven hun produkten steeds meer elders maken, want wegens het wegvallen van de invoerbeperkingen is door de lage prijzen hun succes op de westerse markt verzekerd. Op haar beurt moeten landen als Thailand dan weer concurreren met nog goedkopere landen als China en Indonesië, Vietnam, Laos en Birma... Telkens weer pakken bedrijven hun boeltje in, machines incluis, om fabrieken op te zetten in nog goedkopere landen. Zo wordt Thailand gedwongen uit te zien naar minder arbeidsintensieve industrie, die haar afgesnoept werd door landen waar nauwelijks arbeidsvoorwaarden gelden. Zo schakelt Thailand b.v. over naar het produceren van halfgeleiders in concurrentie met het Westen. Aan de arbeidsters in de textielfabrieken wordt gevraagd de broeksriem aan te halen. Het weinige dat ze hebben kunnen opbouwen is opnieuw in gevaar : in Thailand bedraagt het loon € 175 per maand, in Vietnam slechts €17,5 ! De internationale vakvereniging wil de vrijhandel beperkingen opleggen door het inbouwen van sociale clausules: verbod op kinderarbeid, verbod op dwangarbeid, verbod op discriminatie, vrijheid van vakvereniging, recht op collectieve onderhandelingen... Maar ruiken sociale clausules niet te veel naar westers protectionisme ?

Deze titel is (tijdelijk) niet meer beschikbaar. Voor meer informatie info@bevrijdingsfilms.be