Oud? Out!

movie cover -

Oud? Out! (1999)

vt
 • België • 45 min.

Europa en zeker ook België telt steeds meer bejaarden. Algemeen genomen is deze generatie bejaarden vrij kapitaalkrachtig. Velen hebben een volledig pensioen, een eigen huis en spaargeld. In de toekomst zal het welvaartspeil van bejaarden nog stijgen, vooral bij de tweeverdieners. Maar nu de gouden jaren zestig al even achter ons liggen is het gevaar reëel dat een groeiende groep mensen slechts onvolledige pensioenrechten kan opbouwen owv een verslechterde arbeidssituatie. Genieten van een welverdiende oude dag is niet iedereen gegund. Het aantal ouderen dat in armoede leeft wordt geschat op meer dan 200.000. Bij hen is genieten een zeldzaam gebeuren. De kloof tussen arme en begoede ouderen is groter dan tussen het geheel van de Belgische bevolking en deze dualisering zal nog toenemen. Als voorbeeld neemt Dirk Dumon 3 verschillende mensen in beeld: Jean, Maria en Suzanne.

Deze titel is (tijdelijk) niet meer beschikbaar. Voor meer informatie info@bevrijdingsfilms.be