Rabi

movie cover -

Rabi (1992)

vt
 • Burkina Faso • 60 min.

Rabi, het zoontje van een smid en een pottenbakster, woont op het platteland in de omgeving van Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Hij heeft nauwelijks interesse in het routineuze werk van zijn ouders, maar het valt hem op hoe ze voor hun energievoorziening de natuur in de omgeving van het dorp kaalslagen. Rabi is geïntrigeerd door de natuur, door de heuvels rond het dorp waar hij nog nooit geweest is. Hij is gefascineerd door zijn grootvader Pusga, de ' wijze oude man ', met wie hij een hechte band heeft en bij wie hij steeds terecht kan met zín problemen en vragen. Wanneer zín vader vanuit de ë bush ë een schildpad voor hem meebrengt, roept dat bij Rabi erg gemengde gevoelens op: hij raakt aan het diertje gehecht, maar kan het niet laten de schildpad te pesten. Zijn vader brengt het dier terug omdat hij vindt dat zijn zoon er toch niet mee om kan gaan. De jongen sluit zich af van zijn omgeving, van zijn vrienden en gaat naar Pusga. Die geeft hem een nieuwe schildpad, op voorwaarde dat Rabi er humaan en verantwoordelijk zou mee omgaan. Deze korte speelfilm van de befaamde Afrikaanse cineast Gaston Kaboré is een raadselachtige prent, met veel oog voor details. Het is een mysterieuze fabel, waarin een eigenzinnige jongen, een dromer en koppigaard, op zoek is naar een persoonlijke houding tegenover de natuur, zijn ouders en vrienden. Het is een sobere, maar schitterende schets van het leven in een Afrikaans dorp. Gaston Kaboré, de regisseur, zegt: "Respect voor de natuur is niet los te maken van cultuur en opvoeding die uitgaat van menselijke waarden maar ook niet van verbeelding en mythologie. Of zoals Pusga aan Rabi zegt: ëVraag steeds excuus voor je een boom beschadigt" .

Deze titel is (tijdelijk) niet meer beschikbaar. Voor meer informatie info@bevrijdingsfilms.be