Resist

movie cover -

Resist (2003)

vt
 • België • 90 min.

Geëngageerd en gepassioneerd, ontstond het Living Theatre als de voorhoede van de Theater Revival Beweging in de Sixties, gedragen door humanistische en vredelievende ideeën. Op dit ogenblik treedt deze militante theatergroep nog steeds op in de straten over de hele wereld. Hebben hun ideeën enige invloed op een wereld die zo geneigd lijkt naar geweld ? Dirk Szuszies: “Hebben het radicale pacifisme en de anarchistische idealen van het Living Theatre vandaag nog zin? Is hun idealisme een realistisch antwoord op de complexiteit van de wereld nu? Of zorgt het onderdompelen in terrorisme of een land terugbombarderen in het stenen tijdperk voor een meer bevredigende oplossing? Van ‘Paradise Now’, een massa-happening van de hippie-tijd, tot de activiteiten vandaag met jonge activisten over de hele wereld, de zwerftocht van het Living Theatre is in feite ons eigen verhaal. Hun vitaliteit is besmettelijk. We kunnen ons allemaal identificeren met hun idealisme en vastberadenheid om verzet te plegen. We volgen het Living Theatre bij de wake van Ground Zero in New York, op de G8-top in Genua, in Parijs en in een gevangenenkamp in Zuid-Libanon dat door het Israëlisch leger bezet werd tot mei 2000. Samen met verontwaardigde jonge mensen van nu, jonge wereldburgers die dapper de brandende vragen en problemen van onze huidige samenleving tegemoet treden, vragen die we ons allen zouden moeten stellen. RESIST (verzet) toont ons wat het betekent om een radicale en onverzettelijke pacifistische houding vol te houden zelfs als je geconfronteerd wordt met de meest verschrikkelijke daden van vergelding, haat en wraak. Het brengt zowel de schoonheid als de horror van de moderne mens in de schijnwerpers, en de waarheid van een compromisloze manier van leven, zoals tot uitdrukking gebracht door het bestaan en de ervaring van het Living Theatre. RESIST is een poëtisch-politiek eerbetoon voor alle mensen die geloven dat een an-dere wereld mogelijk is. Het Living Theatre is maar één voorbeeld onder zovele andere, maar echt wel een heel moedig en inspirerend.”

Film aanvragen