Springtime In A Small Town

movie cover -

Springtime In A Small Town (2002)

6
 • China • 114 min.

Na een lange, strenge winter breekt uiteindelijk de lente aan in een klein stadje in het zuiden van China. Het is 1946 en de oorlog heeft zware schade aangebracht aan de mensenharten en aan het landschap. In het huis van de familie Dai begint het leven z'n gewone rustige gangetje te hernemen. Maar met de komst van de lente duiken er spanningen op, die de liefde, lust en overgave van de huisgenoten zwaar op de proef zullen stellen. Dai Liyan, het hoofd van het gezin, is jong en heel ziek. Yu Wan, zijn vrouw, is een plichtsbewuste, mooie vrouw, vol levenslust, maar... gefrustreerd. Xiu, de jongere zus van Liyan, en Old Huang, de knecht, wonen in hetzelfde huis. Op een dag klopt er een gast aan. Het is Zhang Zhichen, een oude schoolkameraad van Liyan, die intussen als arts in Shanghai werkt. Met zijn komst worden de bestaande relaties in het huis danig door elkaar geschud.

Film aanvragen