The Seattle Syndrome

movie cover -

The Seattle Syndrome (2000)

vt
 • Filipijnen • 25 min.
In de Filipijnen willen fabrieksarbeiders een verbetering van hun arbeidsvoorwaarden en lonen. Maar ze zijn bang hun werk te verliezen als ze al te luid zouden protesteren. Hun jobs hangen af van de contracten die hun werkgevers tegen een zo laag mogelijke kost in het buitenland willen binnenrijven. Maar vanuit het Westen komt een reactie tegen deze totale vrijhandel, zowel vanwege protectionisten als vanwege progressieve krachten. De vraag die de documentaire zich stelt is: is dit protest een gerechtvaardigde manier om de globalisatie te bestrijden of is het een nieuwe vorm van kolonialisme?
Film aanvragen