Van Boma tot Tervuren

movie cover -

Van Boma tot Tervuren (1999)

vt
 • België • 54 min.
Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1897 in Brussel werd een Kongolees dorp nagebouwd in Ter-vuren. Een aantal Kongolezen werd naar België gehaald om er ‘tentoongesteld’ te worden. Het spektakel moest een beeld geven van het dagelijkse leven in onze kolonie. Tussen 1880 en 1920 kwamen 1à 2 miljoen Kongolezen om van ziekte, honger of machtsmisbruik. Dit weinig fraaie resultaat konden de Belgisch koloniale overheid, Leopold II en de groot industriëlen op hun rekening schrijven. Zonder pardon werden de Afrikanen als dwangarbeiders ingelijfd, waarmee de basis werd gelegd van enorme winsten voor de Belgische industrie.
Film aanvragen