Vanishing Of The Bees

movie cover -

Vanishing Of The Bees (2009)

9
 • Amerika (USA) • 96 min.

Waar zijn de bijen heen gegaan? Al jarenlang vindt er wereldwijd bijensterfte plaats. Niemand schijnt dit fenomeen echter te kunnen verklaren.

Deze documentaire volgt de imkers David Hackenberg en Dave Mendes in hun acties tegen het verdwijnen van de bij. Er wordt ook ingegaan op de economische gevolgen hiervan.

Stijlkeuzes als het gebruik van animatie en oude educatieve filmpjes maken dit een verfrissende film.

Vanishing of the bees graaft naar de oplossing van een zeer bevreemdend raadsel: imkers komen wereldwijd tot zeer onaangename vaststellingen. Van de ene dag op de andere, zijn hun bijen ribedebie, weg. En wat is daar zo fout aan? Wel, zonder bijtjes mogen we twee derde van onze keuzes van de menukaart schrappen. Bijen zijn een onmisbare schakel in onze voedselproductie, omdat zij cruciaal zijn bij pollinatie. Die werkpaarden verdwijnen nu dus ‘without a trace’. Het fenomeen heet ‘Colony Collapse Disorder’ (CCD). Wetenschappers slagen er niet in om CCD te linken aan een welbepaalde oorzaak. Waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren: systemische pesticiden, monoculturen, genetische manipulatie en de brute manier waarop de geïndustrialiseerde bijenkweek omgaat met de koningin. De imkers protesteren: “jullie hebben miljarden in de banken gepompt, geef ons nu enkele miljoenen om tot de kern van dit probleem te komen.” Maar neen, tot op vandaag moet het onderzoek naar CCD het zonder de nodige staatssteun stellen.

Film aanvragen