Vrouwen in Media en Reclame

movie cover -

Vrouwen in Media en Reclame (1996)

vt
 • België • 31 min.
Beelden van vrouwen kom je overal tegen: op grote reclameborden, op televisie, in kranten en tijdschriften. Hoewel er een modern tintje wordt aan gegeven, sluimeren onder de oppervlakte clichés en stereotiepen. Naakt kan zowel mooi, taboedoorbrekend als vernederend zijn. Wat men er mee wil bereiken is meestal commercieel en het wordt dan ook te pas en te onpas bij alle soorten reclameboodschappen gebruikt. In het programma komen voor en tegenstanders, elk met hun eigen argumentatie, aan het woord. Meer en meer speelt de reclame in op de zelfstandige en bewuste vrouw die ook haar eigen keuzen maakt in haar consumptiepatroon. In soaps wordt nu eens een clichétypetje opgevoerd van de vrouw, dan weer ën zelfbewuste, eigenzinnige vrouw, hoewel nog al teveel karikaturaal. De hamvraag is hoe de vrouw zelf wil gezien worden. De beeldmakers hebben dat voor een groot gedeelte in handen, maar zijn voor het overgrote deel mannen. De reclamebureaus moeten zich aanpassen aan de evolutie in de maatschappij, het veranderende beeld van de vrouw. In de jaren 90 is het beeld van de dynamische vrouw die met mannen concurreert weer wat bijgeschaafd en worden weer meer de verschillen tussen man en vrouw benadrukt.
Film aanvragen