Kunst Kleurt

movie cover -

Kunst Kleurt ()

vt
 • België • 56 min.
Chokri ben Chikha (Theater), Sidi Larbi Cherkaoui (Dans/Choreografie), Mustafa Kör (Literatuur), Charif Benhelima (Fotografie), Leila Laraaj (Actrice) Saddi Choua (cineaste) en Erwin Jans, Mesut Arslan, Alain Platel en Pascal Nicolas (beleidsmakers/programmatoren). De film 'Kunst Kleurt' van Nakhla vzw, is een verrassende documentaire over kleur in ons kunstenlandschap. Aan de hand van portretten van Vlaamse kunstenaars van vreemde origine wil de documentaire in de eerste plaats een momentopname en een dwarsdoorsnede zijn van het huidige kunstlandschap, waar opvallend meer kleur op de voorgrond treedt. Er worden veel vragen gesteld (waarom dit zo is, en waarom nu), maar de makers pretenderen zeker geen antwoorden te formuleren. Wel kijken ze hoe deze kunstenaars dit beleven en hoe beleidsmakers en programmatoren dit zien. Allochtone kunstenaars worden al te vaak aangesproken op hun origine. Terwijl kunst net tracht grenzen te overschrijden, worden er op die manier almaar grenzen en obstakels opgetrokken. Zij willen echter in de eerste plaats worden aangesproken op hun kunstenaarschap. Natuurlijk maakt hun origine daar deel van uit, maar er is zoveel meer! Deze documentaire wil de kunstenaars hierover aan het woord laten in hun kunst. Kunst spreekt namelijk voor zich, beweegt mensen, brengt hen samen en brengt zo vanzelf wisselwerking en dialoog op gang. De documentaire wil in de eerste plaats een momentopname, een dwarsdoorsnede zijn van het kunstlandschap vandaag de dag, waar opvallend meer kleur op de voorgrond treedt. We vragen ons af waarom dit zo is (en waarom nu), hoe deze kunstenaars dit beleven en hoe beleidsmakers en programmatoren dit zien, met o.m. Erwin Jans, Mesut Arslan, Alain Platel en Pascal Nicolas.
Film aanvragen