Mongolia Trilogy

movie cover -

Mongolia Trilogy (2009)

12
 • Mongolië • 190 min.
Ontdek na de releases van de speelfilms Khadak (2006) en Altiplano (2009) drie vroegere werken die geproduceerd en geco-regisseerd werden door de Belgische cineast Peter Brosens. Hoewel ze wereldwijd op festivals vertoond werden (o.a. in Venetie) en 23 maal gelauwerd, komen ze nu pas uit op dvd. - State of Dogs: De geschiedenis van een Mongoolse hond die weigerde een mens te worden. - Poets of Mongolia: De rol van poezie in het dagelijkse leven van gewone Mongolen wier dromen niet verwezenlijkt werden. - City of the Steppes: Fragmenten uit het plattelands- en stadsleven in Mongolie ten tijde van de val van de Sovjet-Unie.
Film aanvragen