News From Home

movie cover -

News From Home (1977)

12
 • Amerika (USA) • 85 min.
In deze plotloze film worden beelden van het leven in New York vermengd met de voice-over van de filmmaker die voorleest uit brieven van haar moeder. Vele persoonlijke fragmenten passeren de revue: ruzies, scheidingen, zwangerschappen en andere zaken komen aan bod. Typisch voor vrouwelijke volwassenen, bevatten de brieven veel drama voor zulke schijnbaar kleine gebeurtenissen terwijl het leven gewoon doorgaat op deze normale dag in Amerika.
Film aanvragen