Vrouwen van de Sahel

movie cover -

Vrouwen van de Sahel (1994)

vt
 • Niger • 52 min.
De vrouwen van de Sahel zijn de steunpilaren van de randeconomische activiteiten die meer dan de helft van het economisch leven in Niger opslorpen. De mannen zijn veelal op zoek naar seizoensarbeid in de buurlanden. Het is de vrouw die bergen werk verzet en zo het leven en overleven van de familie organiseert en in stand houdt. Ze recupereren alles, verspillen niets en hebben respect voor wat de aarde hen levert. De documentaire geeft ons een beeld van het sociale en economische leven aan de hand van een aantal konkrete voorbeelden bij twee bevolkingsgroepen. We krijgen een erg gedetailleerd beeld van de produktiewijze en de verkoop van enkele plaatselijke produkten en vooral hoe intens de arbeid is en de moeilijkheden om de produkten verkocht te krijgen. Zo leren we het sociaal-economische netwerk kennen, de levensader van de Sahelfamilies in Niger. De documentaire volgt de produktie van arachideolie, de verkoop van vis, het harde labeur in een afgelegen gipsgroeve, een zoutwinningsprojekt, het vlechten van matten, potten bakken en leerbewerking. Het is een overlevingsstrategie, maar ook meer dan dat. Want de behoefte van de Sahelvrouwen groeit om zich te organiseren en elkaar te ondersteunen, oa via co–peratieven, die een beginkapitaaltje kunnen voorschieten. Op veel begrip van de mannen voor hun inzet moeten ze niet rekenen. Het is meestal dag in dag uit rekenen op eigen krachten. Bij de Toearegs daarentegen gaat het er enigszins anders aan toe, zij zijn vrijer.
Film aanvragen